PROFESSZIONÁLIS ALLERGIA VIZSGÁLAT ELÉRHETŐ ÁRON - KIÉRTÉKELT EREDMÉNY AKÁR KÉT MUNKANAPON BELÜL

Put az alternatív tartalmat here

Hívjon minket!

06-1/782-6774

06-30/434-1744

Allergia ambulancia >> Impresszum (Ön itt áll)

Impresszum

AMBULANCIÁK PREVENCIÓS ÉS SZŰRŐ KÖZPONT

Dr. Szobonya Tünde - ügyvezető

1139 Budapest, Váci út 91
Tel: +36-1-782-6774
info@ambulanciak.hu

Jogi nyilatkozat

Adatvédelem

Az allergiaambulancia.hu üzemeltetője megkülönböztetett figyelmet fordít a honlapját meglátogató vendégek személyes adatainak védelmére.
Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, hozzájárul ahhoz, hogy azokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsuk és kezeljük.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Felhívjuk figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatokat tisztességesen és a törvénynek megfelelően dolgozzuk fel, azokat csak a törvényben meghatározott célra tároljuk, attól eltérő módon nem használjuk fel, valamint, hogy megtesszük a megfelelő biztonsági intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozzuk a jogtalan hozzáférést, vagy terjesztést.
Az allergiaambulancia.hu üzemeltetője az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatinak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatjuk meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi.
Tájékoztatjuk, hogy honlapunk tartalmát Ön anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat szigorúan bizalmasan kezeljük és gondoskodunk arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. Az allergiaambulancia.hu üzemeltetője kötelezettséget vállal arra, hogy bármely adat felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé (adatvédelmi nyilatkozat), amelyben tájékoztatja Önt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően az allergiaambulancia.hu üzemeltetője felhívja az Ön figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére, tájékoztatjuk továbbá az adatkezelés céljáról és arról, hogy adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással adat felvételéről. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az allergiaambulancia.hu üzemeltetője az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles Önt tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A fenti célok megvalósítására olyan eljárási szabályokat alakítottunk ki, melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt előírások érvényre juttatására.

Szerzői jogok

Az allergiaambulancia.hu weboldal, annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esnek. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag az allergiaambulancia.hu tulajdonosa jogosult. Az allergiaambulancia.hu tulajdonosa előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos üzleti célzattal a weboldalak tartalmának egészét, vagy részeit bármilyen formában felhasználni, terjeszteni, vagy tárolni.

Az allergiaambulancia.hu weboldalról információt átvenni csak előzetes írásbeli engedély birtokában és kizárólag az allergiaambulancia.hu weboldalra való hivatkozással lehet.

Az allergiaambulancia.hu beleegyezik abba, hogy saját, személyes használatra Ön ezen oldalak kivonatait számítógépén tárolja, vagy kinyomtassa.

Fentiektől eltérni csak az allergiaambulancia.hu tulajdonosával kötött előzetes írásbeli szerződés alapján lehet és arra kizárólag a szerződő fél jogosult.

Fentiek megsértése esetén az allergiaambulancia.hu tulajdonosa követelheti a jogsértés megszüntetését és a keletkezett kár megtérítését.

A tulajdonos az oldalon megjelent anyagokkal kapcsolatos valamennyi jogát fenntartja és szükség esetén bírósági úton is érvényesíti.

Felelősség kizárása

A honlapon elérhető összes információ "as is" állapotban kerül szállításra. Az allergiaambulancia.hu üzemeltetője fenntartja magának a honlapon található információk, adatok, szövegek, képi elemek előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát. Bár törekszik rá, de nem tudja garantálni, hogy a honlapon elérhető információk, adatok, szövegek mindig napra készek legyenek. Nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Az allergiaambulancia.hu tulajdonosa nem vállalja a felelősséget a tartalmak letöltésénél jelentkező fennakadásokért, ha a fennakadások a felhasználó I nternet-szolgáltatójának vagy a honlap tárhely-szolgáltatójának működési zavaraira vezethetők vissza.

Nem garantálja a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatosságát, vagy hibamentességét. A honlapon elérhető információk közvetett, vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, a nem megfelelő működésből, esetleges üzemzavarból, az információk pontatlanságából, vagy félreérhetőségéből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget az allergiaambulancia.hu üzemeltetője kifejezetten kizárja.

Facebook

Főoldal | Kapcsolat | Oldaltérkép | Impresszum | Linkek

Design by Fish Design Studio